Gra podlega zasadom zawartym w OWU.
Graj
Pod jakim imieniem mają Cię znać inni gracze?
Skorzystaj z szybkiej pomocy, gdyby zdarzyło Ci się zapomnieć hasła.
Wskazówka: Użyj co najmniej 4 znaków.